Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická simulace šíření tepla s využitím GPU 

    Hradecký, Michal
    Tato práce se zabývá numerickou simulací šíření tepla v lidských tkáních. Navržený algoritmus pracuje s metodou konečných diferencí v časové doméně (FDTD), kterou aplikuje na řídící rovnici popisující tento systém. Pro ...