Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivní algoritmy pro práci s konečnými automaty 

    Hruška, Martin
    Nedeterministické konečné automaty jsou používány v mnoha oblastech informatiky, mimo jiné také ve formální verifikaci, při návrhu číslicových obvodů nebo pro reprezentaci regulárlních jazyků. Jejich výhodou oproti ...