Now showing items 1-1 of 1

  • Skákající konečné automaty a převodníky 

    Hrubý, Juraj
    Tato bakalářská práce navazuje na studium skákajících konečných automatů a zavádí skákající konečné převodníky. Skákající konečné automaty jsou modifikované konečné automaty tak, že symboly ze vstupní pásky nejsou čteny ...