Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce útoků DoS a DDoS pomocí záznamů NetFlow 

    Huňka, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím záznamů NetFlow pro detekci útoků DoS a DDoS. Na základě poznatků získaných analýzou útočného provozu je implementován plugin pro exportér sondy FlowMon, který sleduje různé heuristiky ...