Now showing items 1-1 of 1

  • Interpreter bytového kódu Java 

    Husák, Jiří
    Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat interpreter bytového kódu Java na platformě FITkit. V práci je nejprve rozebrána problematika jazyka Java, zejména vlastnosti přenositelného bytekódu a virtuálního stroje ...