Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání řeči pro vybrané jazyky 

    Schmitt, Jan
    Tato práce se zabývá rozpoznáváním spojité řeči pro trojici jazyků bulharštinu, chorvatštinu a švédštinu. Zpráva popisuje základy zpracování a rozpoznávání řeči, tvorbu akustických modelů pomocí skrytých Markovových modelů ...