Now showing items 1-1 of 1

  • Restaurace obrazu rozmazaného vlivem pohybu 

    Rajnoch, Zdeněk
    Cílem této práce je restaurace obrazu poškozeného vlivem pohybu. Je uvažováno pouze rovnoměrné rozmazání po úsečce určité délky otočené o určitý úhel vzhledem k ose x. Jsou zde vysvětleny některé metody pro odhad délky a ...