Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce osob s použitím radaru 

    Skácel, Jan
    Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci algoritmu na detekci lidí v reálném čase pomocí radaru s kontinuální vlnou. Klasifikace člověka je založena na Dopplerových znacích, které produkuje při chůzi. K ...
  • Systém pro prezentaci a shromažďování dat 

    Skácel, Jan
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj umožňující sběr dat od více agentů a reprezentaci těchto dat přihlášeným uživatelům. Model zaznamenávaných dat je utvářen návrhářem pomocí speciálního nástroje ...