Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém pro ZUŠ 

    Slabý, Pavel
    Práce pojednává o vývoji informačního systému pro základní uměleckou školu. Jednotlivé kapitoly se věnují analýze požadavků zákazníka, návrhu systému podle požadavků, plánování projektu (Ganttův diagram, řízení rizik), ...