Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání informací v textových datech 

    Tkadlčík, Luboš
    Tato práce se zabývá problematikou dolování textových dat a vyhledávání informací. Práce popisuje nejčastější metody reprezentace textových dokumentů a strategie vyhledávání. Cílem práce je navržení a implementace aplikace, ...