Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce a identifikace obličeje na fotografii 

    Konôpková, Júlia
    Práce se zabývá problematikou detekce a identifikace obličeje na fotografích. V úvodu jsou rozebrány nejznámější metody se stručnými popisy jejich pricipů. Některé z nich v rámci praktické části implementujeme a otestujeme ...
  • Vzdálené řízení a monitorování na základě GSM 

    Vácha, Lukáš
    Tato práce se zabývá návrhem systému, pracujícího v síti GSM, pro vzdálené řízení a monitorování. Na základě návrhu je poté sestrojeno vlastní vestavěné zařízení ovladatelné pomocí SMS zpráv. Zařízení dokáže nastavovat své ...