Now showing items 1-1 of 1

  • Vzdálené řízení a monitorování na základě GSM 

    Vácha, Lukáš
    Tato práce se zabývá návrhem systému, pracujícího v síti GSM, pro vzdálené řízení a monitorování. Na základě návrhu je poté sestrojeno vlastní vestavěné zařízení ovladatelné pomocí SMS zpráv. Zařízení dokáže nastavovat své ...