Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní tlumočník pro iPhone 

    Vaňková, Klára
    Tato práce se zabývá detekcí textu v obraze. Popisuje nalezení oblastí MSER, zjištění které z nich jsou písmena pomocí SVM klasifikátoru a spojení nalezených písmen do slov. Dále práce ukazuje použití detekce textu v ...