Now showing items 1-9 of 9

 • Akcelerace RSA na GPU 

  Balogh, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací obecného algoritmu RSA prostřednictvím Montgomeryho násobení pro grafické karty. Pro vybranou platformu CUDA jsou vytvořeny čtyři verze implementace s cílem dosáhnutí co nejvyššího ...
 • Digitální osciloskop na bázi obvodů FPGA 

  Kremel, Bruno
  Cílem této práce je vytvoření digitálního paměťového osciloskopu s logickým analyzátorem tzv. osciloskop pro smíšené signály s využitím obvodů FPGA. Práce popisuje vývoj FPGA kitu jakožto digitální části zařízení. Dále ...
 • Kartézské genetické programování v jazyce Python 

  Dvořáček, Petr
  Kartézské genetické programování (CGP) patří mezi evoluční algoritmy. Byl primárně vytvořen pro návrh kombinačních obvodů. Dále může být použit k optimalizaci funkcí, v klasifikaci, evolučním umění atd. Tato práce se zabývá ...
 • Numerická simulace šíření tepla s využitím GPU 

  Hradecký, Michal
  Tato práce se zabývá numerickou simulací šíření tepla v lidských tkáních. Navržený algoritmus pracuje s metodou konečných diferencí v časové doméně (FDTD), kterou aplikuje na řídící rovnici popisující tento systém. Pro ...
 • Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu 

  Melichar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá metodami syntézy zvuku a návrhem syntezátoru pro platformu FITkit. V první části jsou charakterizovány jednotlivé metody syntézy zvuku a je zde také uvedena stručná historie syntézy zvuku. Dále je ...
 • Rozšiřující modul pro MS Office 

  Rusek, David
  Tato práce se zabývá problematikou přidání rozšiřujícího modulu do textového procesoru MS Word, tabulkového kalkulátoru MS Excel a nástroje pro tvorbu prezentací MS PowerPoint z kancelářské sady programů MS Office. Modul ...
 • Simulátor a debugger procesoru PicoBlaze 

  Vampola, Pavel
  Tato práce se zabývá procesorem PicoBlaze a možnostmi jeho simulace a ladění. Představí čtenáři strukturu procesoru, jeho instrukční sadu a existující vývojové nástroje. Popisuje návrh a implementaci pluginu pro QDevKit, ...
 • Simulátor logických obvodů 

  Kunovský, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout online systém pro podporu výuky hardwarově orientovaných kursů, který bude dovolovat demonstrovat základní principy číslicových obvodů, a to zejména jednoduchých a komplexních kombinačních a ...
 • USB keylogger 

  Lojda, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací USB keyloggeru. Úvodní teoretická část je věnována sběrnici USB a popisu SD karet. Dále popisuje zvolený MCU Vinculum VNC2 a zacházení s dostupnými ovladači k tomuto obvodu. ...