Now showing items 1-1 of 1

  • Čtečka Braillova písma 

    Vicián, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce a dekódování digitalizovaných dokumentů v Braillově písmu do latinky. Popisuje funkci skenerů a jejich použití pro digitalizování Braillova písma. Analyzuje různé metody ...