Now showing items 185-204 of 351

 • Paralelizace procesu překladu a sestavování programových modulů 

  Koláček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou paralelizace procesu překladu a sestavování programových modulů. Jsou zde probrány nástroje pro automatizaci překladu a sestavování programových modulů se zaměřením na možnosti ...
 • Paralelní simulátor umělého života 

  Luža, Radim
  Práce popisuje projekt paralelního simulátoru agentního systému. Stručně uvádí teorii nutnou k pochopení problematiky, dále se zabývá návrhem takového simulátoru a paralelismem ve zpracování a na závěr rozebírá výsledky ...
 • Paralelní syntaktická analýza založená na několika metodách 

  Wolf, Dominik
  Tato práce se zabývá konstrukcí paralelního syntaktického analyzátoru založeného na několika vzájemně propojených metodách analýzy zdrojového textu. Byla použita metoda rekurzivního sestupu, která tvoří hlavní část ...
 • Parallelization and Optimization of Image Processing Applications 

  Šiška, Jakub
  This Bachelor's Thesis was performed during a study stay at the École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique Paris, France. It proposes solution for speeding up image processing algorithm and its ...
 • Počítačová hra ve 2D pro linux 

  Ševčík, Jaroslav
  Práce se zabývá tvorbou umělé inteligence pro počítačem řízené prvky a jejich provedení do podoby počítačové hry. V práci jsou dále uvedeny typické postupy při řešení některých problémů rozhodování umělé inteligence a ...
 • Podpora geocachingu pro kapesní počítače s GPS 

  Kuchta, Michal
  Moderní technologie kapesních počítačů a navigačních systémů - jak je skloubit dohromady a při tom se bavit? Na tuto otázku se snaží tato práce odpovědět. Práce nejprve teoreticky informuje čtenáře o technologii GPS, o hře ...
 • Podpora pro práci s prostorovými daty v prostředí databázového serveru Oracle 

  Volf, Tomáš
  Práce seznamuje s podporou pro práci s prostorovými daty a zmiňuje možnosti využití podpory pro časoprostorová data v prostředí databázového serveru Oracle 11g. Na základě seznámení s podpororou pro práci s prostorovými ...
 • Pokročilé renderovací techniky v OpenGL 2.0 

  Salajka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá interaktivní počítačovou grafikou na programovatelném hardware. Na příkladech ukazuje možnosti využití shaderů pro tvorbu grafických efektů. Vysvětluje použití knihovny OpenGL a jazyka GLSL pro jejich ...
 • Pokročilý rendering pomocí knihovny OpenSceneGraph 

  Ondruška, Jiří
  Tato bakalářská práce má za úkol předvést knihovnu OpenSceneGraph a její použití v kombinaci se shadery psanými v OpenGL Shading Language. Práce se nejdříve věnuje právě základům jazyka GLSL. Následující kapitola představí ...
 • Poloautomatický generátor knih z webu 

  Sysel, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vytvářením poloautomatického generátoru knih z webu. Vstupem programu je URL adresa a soubor se šablonou. Program stáhne z URL adresy webovou stránku, ze které pomocí šablony vybere zajímavý obsah, ...
 • Polymorfní kód v prostředí antivirových systémů 

  Rossa, Milan
  Práce se zabývá transformačními algoritmy polymorfních generátorů. Popisuje tvorbu polymorfního kódu a způsoby jeho detekce používané antivirovými systémy. V druhé části práce se analyzují konkrétní polymorfní generátory.
 • Porovnání časové a paměťové náročnosti různých konstrukcí v jazyce Python 

  Votroubek, Jan
  Programovací jazyk Python pod svojí jednoduchostí skrývá místa, na kterých je snadné udělat chybu. V této práci budou taková místa ukázana a konfrontována s efektivnějším přístupem. Bude jasně demonstrován rozdíl ve výkonu ...
 • Porovnání vlastností síťových souborových systémů 

  Vyletel, Miloš
  Tahle bakalářská práce porovnává některé vlastnosti vybraných síťových souborových systémů, a to NFS (verze 3 a 4), AFS a Coda FS. Zaměřuje se zejména na propustnost a rychlost prováděných I/O operací.
 • Portál stavební firmy 

  Hoferica, Dušan
  Tato práce se zabývá tvorbou modulárního informačního systému na základě požadavků obstarávající firmy. Systém je implementován pomocí jazyka Action Script 3.0, XML, PHP a je postaven nad databází MySQL 5. Cílem práce je ...
 • Predikce deště pomocí meteorologického radaru 

  Putna, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro krátkodobou předpověď deště za pomocí meteorologického radaru. Zmiňuje některé postupy při řešení a zejména využití vícevrstvé neuronové sítě, čemuž se ...
 • Predikce deště pomocí meteorologického radaru 

  Gerych, Petr
  Práce se zabývá krátkodobou predikcí deště. Jako vstupní data jsou využívány statické snímky z meteorologických radarů. Je zde popsán princip práce těchto radarů. Možné metody pro detekci objektu, registraci objektu, ...
 • Prezentační software matematiky pro SŠ 

  Szabo, Štefan
  Tato práce slouží jako prezentační software matematiky pro střední školy. Její cílem je zjednodušit, zefektívnit, nebo jinak zdokonalit výučbu za využití reprezentace jednolitvých matematických okruhů prostředníctvím ...
 • Prezentační software pro znázornění základních jevů v trojúhelníku 

  Kašparová, Šárka
  Tato bakalářská práce se věnuje vývoji prezentačního softwaru pro podporu výuky matematiky - základní geometrické jevy v trojúhelníku. Připomíná základní poznatky o výuce a trojúhelnících. Ve druhé části se potom zabývá ...
 • Problém obchodního cestujícího - paralelní řešení na SMP (OpenMP) 

  Hruška, Michal
  Práce porovná sériové a paralelní postupy řešení problému obchodního cestujícího. Používá některé známé heuristiky, které byly testovány po dobu několika desítek hodin. Algoritmy jsou porovnávány časovou a paměťovou ...