Now showing items 219-238 of 351

 • Ray-tracing s využitím SSE 

  Skoták, Jakub
  Metoda Ray-tracingu je jedna z realistických metod počítačové visualizace. Tato metoda je vysoce výpočetně náročná a neexistuje pro ni hardwarový akcelerátor. Tato práce popisuje urychlení ray tracingu za použití instrukčního ...
 • Real-Time Image Processing Algorithm Implementation 

  Rypák, Andrej
  This Bachelor's Thesis was performed during a study stay at the École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique Paris, France. In this project, I deal with designing program components for a rapid prototyping ...
 • Realistické zobrazení 3D krajiny 

  Wilczák, Martin
  Tato práce zkoumá a popisuje metody používané pro realistické zobrazení 3D krajiny v reálném čase. Krajinou je zde myšlen terén, obloha s různými atmosférickými jevy, vodní plochy a vegetace. U každé dílčí části jsou ...
 • Realistické zobrazení krajiny v počítačových hrách 

  Jozefov, David
  Tato bakalářská práce se zabývá základy vykreslování krajiny v počítačových hrách. Vysvětluje základní principy tvorby počítačové grafiky a jednotlivě implementaci tří částí krajiny - terénu, vodní hladiny a oblohy. ...
 • Redakční systém WebArchitekt 

  Smola, Ladislav
  Tato práce se zabývá tvorbou obecného redakčního systému, který funguje na bázi AJAX. Systém je modulární, ale zároveň založený na pluginech, které tvoří jeho jádro. V první části se zabývám redakčními systémy a jazyky, ...
 • RedirFS - aplikace na šifrování dat 

  Zůna, Pavel
  Tato práce se v prvé řadě zaměřuje na návrh a implementaci šifrovacího filtru pro Redirecting Filesystem Framework (dále jen RedirFS) v podobě modulu linuxového jádra. Zpočátku se věnuje problematice kryptografie a šifrování. ...
 • Robot na procházení P2P sítí 

  Holub, Michal
  Bakalářská práce popisuje typy P2P sítí, jejich nejpoužívanější mutace a protokoly, a návrh a implementaci systému pro procházení P2P sítí. Systém na procházení P2P sítí slouží pro potřebu vyhledávání nových virových nákaz. ...
 • Robot pro Robotour 2009 

  Doubek, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a implementací softwaru, jenž by umožňoval autonomnímu mobilnímu robotu účast v soutěži Robotour 2009. Robot, který by se měl soutěže zůčastnit, byl vyvinut na Ústavu ...
 • Rozpoznání ručně psaných číslic 

  Dobrovolný, Martin
  Rozpoznávání ručně psaných číslic je součástí oboru počítačovho vidění a také problematikou, se kterou se v dnešní době nelze vypořádat na 100 %. Tato práce popisuje metodu rozpoznávání ručně psaných číslic založenou na ...
 • Rozpoznání ručně psaných číslic 

  Hekrdla, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznání ručně psaných číslic metodou rozhodovacích stromů. Popisuje princip metody, využití databáze NIST (Národní institut standardů a technologie) pro účely učení algoritmu, ...
 • Rozpoznání uživatelů P2P sítí na základě analýzy síťového provozu 

  Jalsovszky, Zoltán
  Bakalářská práce se zaobírá možnostmi detekce uživatelů P2P sítí jako BitTorrent, DC++, Gnutella a jiné. Byla vytvořena aplikace, schopná detekovat tyto uživatele vícerými způsoby. Metoda kombinuje analýzu datové části ...
 • Rozpoznávač hudebního stylu z MP3 

  Duchoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá detailním popisem zvukového formátu MP3 a návrhem rozpoznávače hudebních stylů z MP3 souborů, založeném na rozpoznávání pomocí skrytých Markovových modelů a koeficientů získaných přímo z MP3 ...
 • Rozpoznávání číslic pomocí neuronové sítě 

  Doupovec, Zdeněk
  Tato práce popisuje základními pojmy a principy v oboru neuronových sítí. Blíže se pak věnuje problematice vícevrstvých perceptronových sítí, konkrétně metodě back-propagation. Jsou zde rozebrány výhody a nevýhody zmíněné ...
 • Rozpoznávání gest 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním gest rukou. Jsou diskutovány výhody a nevýhody různých barevných modelů pro detekci barvy kůže. Kůže je detekována pomocí vyhledávací tabulky. Vyhledávací tabulka je vytvořena ...
 • Rozpoznávání gest myší 

  Král, Jiří
  Práce se zabývá rozpoznáváním gest myší. Pro modelování gest je v systému využito Skrytých markovových modelů, které popisují gesto jako časovou posloupnost vlastností. V práci je provedeno srovnání různých typů parametrizací ...
 • Rozpoznávání ručně psaných číslic metodou K-nearest neighbor 

  Horký, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání ručně psaných číslic. Rozebírá problémy při řešení rozpoznávání metodou K-nejbližších sousedů. Část práce popisuje postup při návrhu a implementaci této metody.
 • Rozpoznávání typů nábojnic 

  Němec, Zdeněk
  Text se zabývá rozpoznáváním typů nábojnic a markantních rysů na nábojnicích zanechaných. Řešena je problematika návrhu snímacího zařízení pro snímání nábojnic a programování aplikace pro rozpoznání typů nábojnic.
 • Rozšiřující modul pro připojení LCD monitoru 

  Mališ, Radim
  Cílem této práce je návrh a implementace rozšiřujícího modulu pro připojení LCD monitoru k platformě FITkit. Práce obnáší široké spektrum úkolů od studia nezbytných teoretických problematik, přes návrh softwarové i hardwarové ...
 • Rozšiřující modul s komunikačním rozhraním Bluetooth 

  Králíček, Jan
  FITkit slouží studentům, kteří chtějí získat hlubší znalosti hardwaru a programování vestavěných systémů. Nicméně, stále existuje mnoho způsobů, jak vlastnosti FITkitu  vylepšit (například bezdrátovou komunikací). Jeden ...
 • Rozšíření simulátoru OMNeT++ o filtrovací pravidla ACL 

  Suchomel, Tomáš
  V bakalářské práci se zabýváme diskrétní simulací sítě v simulačním nástroji OMNeT++. Prozkoumáváme možnosti efektivní reprezentace a vyhodnocování ACL pomocí pokročilých struktur na bázi intervalových rozhodovacích diagramů. ...