Now showing items 241-260 of 351

 • Sada testů pro Red Hat Test Suite 

  Novotná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou testů pro Red Hat Test System (RHTS). Vysvětluje základní metody testování a důvody pro jejich automatizaci, je popsán systém RHTS a způsob vytváření sady testů pro softwarový ...
 • Sada webových demonstrací pro zpracování signálů 

  Kaňok, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konvolucemi a komplexními exponenciálními funkcemi využívanými při zpracování signálů, jmenovitě jejich vysvětlení a popis využití. Dále si klade za cíl zhodnotit stávající veřejné interaktivní ...
 • Sdílená tabule pro více uživatelů 

  Nováček, Radek
  Cílem projektu "sdílená tabule pro více uživatelů" je přidat do aplikace Makneto podporu pro skupinovou spolupráci v reálném čase a umožnit tak uživatelům komunikovat textově i pomocí kreslení na pracovní plochu sdílenou ...
 • Sdílené záložky v prostředí KDE 

  Korčák, Ján
  Tato práce pojednáva o problému uchovávání a sdílení internetových záložek, tedy možnosti přístupu k daným záložkám z různych míst. Nesoustředí se pouze na výše zmíňované moderní grafické uživatelské prostředí KDE, které ...
 • Semi-analytické výpočty 

  Herzallah, Ahmad Sudqi Hussein
  V této práci pojednáváme o analyzaci chyb vznikajících ze semi-analytických výpočtů. Také provádíme moderní metodu Taylorovy řady pro numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Dále provádíme charakteristiku ...
 • Sestavování fragmentů DNA 

  Paulenda, Ján
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou sestavování fragmentů DNA. Problém je převeden na problém sestrojení nejkratšího superřetězce. V rámci teoretického řešení jsou popsány různé sestavovací techniky a metody porovnávání ...
 • Sémantická blízkost termínů 

  Novák, Ján
  Tato práce si klade za cíl zpracovat poznatky o automatickém rozpoznávaní termínů a metodách výpočtu podobnosti termínů podle spoluvýskytu a na základe těchto poznatků navrhnout a implementovat systém pro výpočet sémantické ...
 • Sharing and Reusing Semantic Queries for Searching the Web 

  Taraba, Tomáš
  This Bachelor's Thesis was preformed during a study stay at the Université de Nice, France. It is about developing a graphical user interface for drawing or generating intentional maps using goals and strategies.
 • Simulace a analýza výrobního systému 

  Hromková, Ivana
  Tato práce se zabývá tvorbou simulačního modelu výrobního systému (slévárny) a jeho analýzou. V úvodu obecně pojednávám o simulaci ve výrobních podnicích a dále rozebírám základní principy a etapy tvorby simulačních modelů. ...
 • Simulace chování sítě na základě analýzy konfiguračních souborů aktivních síťových zařízení 

  Scherfel, Peter
  V této bakalářské práci se zabýváme simulováním počítačových sítí v simulačním nástroji OMNeT++. Vytváříme nástroj, který na základe analýzy konfiguračních souborů vytvoří všechna potřebna nastavení pro simulaci. Je zde ...
 • Simulace EIGRP protokolu v prostředí OMNeT++ 

  Tlolka, Martin
  Práce se zabývá analýzou směrovacího protokolu EIGRP s výhledem na jeho začlenění do simulačního prostředí OMNeT++. Protokol EIGRP navržen firmou Cisco Systems je uzavřený standard, což představuje podstatný problém při ...
 • Simulace rozsáhlých částicových systémů 

  Štambachr, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá simulacemi rozsáhlých částicových systémů. Hlavním cílem je vytvoření výkoného simulačního modelu pro kosmologické N-body systémy a jeho následné testování. K implementaci jsem zvolil ...
 • Simulační nástroj pro testování výkonu SafeQ Core Server 

  Chocholáček, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací jednoduché síťové aplikace, která navenek vypadá a chová se jako síťová tiskárna. Zkoumá možnosti jakými s ní lze komunikovat a způsoby jak na ní posílat tiskové úlohy. Na přijaté ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Canon A70 

  Řepa, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou simulátoru a trenažéru fotoaparátu Canon A70 a jeho manuálu. V textu práce je popsána problematika analýzy aplikace, volby technologie a realizace samotné aplikace. V závěrečné části je ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady CANON IXUS 500 

  Šulc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá simulací fotoaparátu Canon IXUS 500, jeho základními funkcemi, 3D- modelem zobrazení fotoaparátu a podrobnou nápovědou. Hlavním účelem této simulace trenažéru je nejen podpora výuky na univerzitě ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Kodak EasyShare Z612 

  Michálek, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou manuálu a simulátoru digitálního fotoaparátu Kodak EasyShare Z612. Hlavním cílem těchto materiálů je sloužit jako podpora pro výuku na univerzitě třetího věku. První část popisuje ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Panasonic FX7 

  Urban, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou materiálů pro podporu výuky na univerzitě třetího věku. Pracoval jsem s fotoaparátem Panasonic řady LUMIX FX7, ke kterému jsem vytvořil manuály použití, a také trenažér, který simuluje ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady PANASONIC FZ7 

  Bielik, Branislav
  Bakalářská práce Simulátor a trenažér digitálních fotoaparátů řady Panasonic FZ7 se zabývá návrhem a realizací výukových manuálů a trenažéru pro tento digitální fotoaparát. Aplikace bude sloužit na podporu výuky na Univerzitě ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Sony DSC-P73/593 Cybershot 

  Doležel, Zdeněk
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou manuálu, a simulátora a trenažéru fotoaparátu Sony DSCP73/593 Cybershot. Materiál je vytvorený pre Univerzitu tretieho veku v Brne. Manuál bližšie popisuje funkcie fotoaparátu, simulátor ...
 • Skutečně off-line čtení RSS 

  Dresto, Erik
  Práce se zabývá problematikou čtení RSS článků bez internetového připojení. Cílem bylo získat informace z oblasti čtení RSS článků, seznámit se s formátem RSS, poznat jeho strukturu a historii. Dále s dostupnými RSS čtečkami, ...