Now showing items 287-306 of 351

 • TCP/IP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

  Leskovec, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o zpracování TCP/IP protokolu pro výukové zařízení FITKit. Zabývá se výběrem vhodného řešení, modifikaci nalezeného řešení a provázání s cílovým zařízením. Dále popisuje finální testování a chování ...
 • Testování paměti na architektuře SGI/MIPS 

  Rydlo, Karol
  Moje bakalářská práce se zabývá zprovozněním a vytvořením vlastních testů paměti na grafických stanicích SGI O2, což sebou přináší seznámení se s architekturou procesorů MIPS a pokouší se najít ideální prostředí pro provádění ...
 • Tvorba hudby počítačem 

  Lanc, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou hudby počítačem, konkrétně využitím neuronových sítí pro generování melodií. Nejprve stručně mapuje současné přístupy ke generování hudby a charakteristiky některých užívaných typů neuronových sítí ...
 • Učební program - rovinná geometrie a streometrie 

  Straka, Tomáš
  Tento dokument popisuje způsob, jakým byl vytvořen prezentační sotfware matematiky pro základní školy. Tento program by měl pomoci pedagogovi při výkladu učiva a studentovi může tento nástroj pomoci pro pochopení látky. ...
 • Umělá inteligence v moderních počítačových hrách 

  Pavliska, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh umělé inteligence pro moderní počítačovou hru. Snažím se seznámit čtenáře se samotným pojmem umělá inteligence. Uvádím popis prvků a technik používaných při tvorbě chování postav ...
 • Univerzální cizojazyčný slovník 

  Grim, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního cizojazyčného slovníku - to znamená aplikace, která umožní překlad mezi dvěma libovolnými jazyky, které se nacházejí v přiložené databázi. Seznamuje ...
 • Univerzální grafický editor obrazovek pro LCD zařízení 

  Šmejdíř, Radek
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit pro firmu Honeywell univerzální grafický editor obrazovek pro LCD zařízení. Tento editor je jedním modulem z celé aplikace, která slouží k automatizovanému testování termostatů a ...
 • Určení směru pohledu 

  Javorka, Marián
  Bakalářská práce se věnuje detekci tváře a hlavních tvářových bodů a následnému vyhodnocení směru pohledu z videa snímaného webkamerou, nebo z uloženého video souboru na disku. Vypočítaný směr pohledu se zobrazí přímo na ...
 • User Mobile Application with Location-Sensing Aspects 

  Marcely, Peter
  This Bachelor's Thesis was performed during a study stay at the University of Crete, Greece. It deals with analysis, design and implementation of network application written in Java. User's front-end of this application, ...
 • Uživatelské rozhraní pro evidenci a řízení návštěv 

  Nosek, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace elektronického uživatelského rozhraní pro evidenci a řízení návštěv. V této eletronické evidenci jsou zaznamenávány informace o příchozích návštěvách a přidělených ...
 • Útoky v síťovém prostředí s využitím programovatelného bezdrátového směrovače 

  Štrbian, Jaroslav
  Cílem této práce byl návrh a realizace "man-in-the-middle" útoku v síťovém prostředí. Útok byl zaměřený na SSL protokol za účelem získání přihlašovacích údajů klienta. Při práci byl použit bezdrátový směrovač s linuxovou ...
 • Vektorový editor japonských znaků kanji 

  Pazdírková, Linda
  Práce se zabývá rozborem japonských znaků kanji a tahů, z nichž se skládají. Navrhuje možnost jejich zápisu do struktur pomocí implementovaného vektorového editoru a zkoušení uživatele pomocí překreslování znaku z předlohy.
 • Verifikace generického propojovacího systému pro FPGA 

  Bartoš, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a provedením simulační verifikace generického propojovacího systému pro čipy FPGA. Tento systém je součástí platformy NetCOPE vyvíjené v projektu Liberouter, v rámci něhož vznikla ...
 • Verifikace nástrojů pro protokol FrameLink v SystemVerilogu 

  Santa, Marek
  Vyhnout se chybám při vývoji číslicových systémů je téměř nemožné. Přitom brzké odhalení takových chyb pomáha šetřit čas i peníze. Tato práce se zabývá funkční verifikací různých nástrojů na spracování dat. Nejdřív jsou ...
 • Vertex/Pixel shadery v realtime renderingu 

  Ligmajer, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá vertex a pixel shadery. Jejich vznikem, jak fungují a jakým programovacím jazykem se dají implementovat. Součástí této práce je i tutoriál, který popisuje teorii a implementaci tří mnou ...
 • Vestavěný test sondy FlowMon 

  Ivančo, Daniel
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat autotest sondy FlowMon, monitorující síťový provoz na základě IP toků, která byla vyvinuta během projektu Liberouter. Práce se věnuje teorii testování a kategoriím testů, které ...
 • Vestavěný test sondy FlowMon 

  Kříž, Blažej
  Tato práce se zabývá vývojem vestavěného testu sondy FlowMon, což je zařízení pro monitorování síťového provozu na bázi IP toků. V úvodní části jsou shrnuty související pojmy, popsána technologie NetFlow a sonda FlowMon. ...
 • Virtuální rýsovací plocha 

  Smyček, Libor
  Tato práce se zabývá způsoby zpracování grafické informace s ohledem na využití v rýsovací aplikaci. Dále definuje předpisy platné pro práci s geometrickými primitivy v rovině. Druhá část práce obsahuje návrch a implementaci ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Roubalík, Zbyněk
  Tato práce se zabývá hledáním cesty robota za pomocí Bug algoritmů a Potenciálových polí. Jsou zde popsány jednotlivé Bug algoritmy, je zde vysvětlen princip Potenciálových polí a způsob hledání cesty v těchto polích. ...
 • Vizualizace plánování cesty 

  Vozák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty holonomického (hlavně robota typu auto) a pružného robota. Obsahuje stručný teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze ...