Now showing items 326-345 of 351

 • Web jako zdroj dat pro automatické vytváření morfologického slovníku 

  Bulka, Pavol
  Tvorba slov v přirozeném jazyce se zakládá na pravidlech, které jsou komplexní, často je nemožné je jednoznačně formálně definovat. Proto se při zpracování přirozeného jazyka využívají morfologické slovníky. Tato práce se ...
 • Webová aplikace pro e-learning 

  Harajka, Viliam
  Tato práce je vypracována na základě zadání firmy Honeywell, která se rozhodla pro rozšíření možnosti výuky cizích jazyků ve své firmě pomocí e-learningu. Zaměstnanci budou mít možnost, kromě klasické účasti na hodinách ...
 • Webová aplikace pro správu investičního portfolia 

  Kassay, Martin
  Investovaní je určitá činnost, kterou je možné provádět na základě relevantních informací o trhu na kterém se investice uskuteční. Je třeba aby tyto informace byly co nejpřesnější a dostatečně obsáhlé. Rozvoj informačních ...
 • Webová aplikace pro tvorbu prezentací 

  Marada, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit webovou aplikaci pro správu snímků prezentace. Aplikace pracuje se snímky ve formátu HTML. Aplikace umožňuje na snímcích provádět operace úpravy obsahu, mazání, přesouvání a vytvářeních ...
 • Webová aplikace pro vyhodnocení leteckých tras 

  Langer, Roman
  Cílem bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro vyhodnocení leteckých tras. Webová aplikace poskytne uživateli letecké trasy seřazené podle ceny nebo času s přestupy v reálném čase podle požadavků uživatele. ...
 • Webová služba - obrazové mozaiky 

  Beil, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vytvořením obrázkové mozaiky -- tedy obrázku, který je složen z~dalších tak, aby se z~dálky jevil jako obrázek jiný. Dále se práce zabývá možností přenesení takovéto programu jako webovou službu.
 • Webová varianta hry Mravenci 

  Bukovjan, Jiří
  Práce se věnuje problematice tvorby pokročilých uživatelských rozhraní webových služeb, konkrétně se jedná o zpracování her. Je v ní provedena analýza současných možností tvorby z hlediska využití různých technologií. ...
 • Webové rozhraní pro zpracování obrazu 

  Wollný, Pavel
  Práce pojednává o tvorbě webového rozhraní pro zpracování obrazu. Definuje základní požadavky na výslednou aplikaci. Zabývá se návrhem klientského rozhraní, serveru a jejich vzájemné komunikace. Následně se věnuje implementaci ...
 • Webový portál doplatků léků a lékáren 

  Kodeš, Daniel
  Bakalářská práce popisuje analýzu, návrh a implementaci webového portálu doplatků léků a lékáren. Čtenář by měl po přečtení pochopit, jak se tvoří ceny léků v České republice a tím i samotný význam portálu. Návrh portálu ...
 • Webový portál pro anotaci síťového provozu 

  Málik, Peter
  Předmětem bakalářské práce je vytvorění systému pro anotaci síťového provozu. Za tímhle účelem je potřebné správné určení protokolů na všech vrstvách síťového modelu TCP/IP. Pro identifikaci protokolů aplikační vrstvy se ...
 • Webový portál pro aukce, vyhledávání a hodnocení firem 

  Kürti, Szabolcs
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem vytváření informačních systémů. Cílem bylo vytvořit prakticky použitelný webový portál pro aukce, vyhledávání a hodnocení firem. Práce obsahuje důkladnou analyzu, detailní návrh přes ...
 • Webový portál pro generování zpráv o síťovém provozu 

  Lízal, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá vývojem webového portálu pro generování zpráv o síťovém provozu. Představuje dostupné technologie pro sledování dění v síti, důkladněji se zaměřuje především na NetFlow, které je v této práci ...
 • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

  Hornický, Pavol
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro monitorování časových odezev síťových služeb. Práce popisuje základní techniky využívané při takovém monitorování a podrobně popisuje aktivní monitorování. ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Zapletal, Petr
  Tato práce popisuje návrh a implementaci webového portálu s reporty o síťovém provozu. Tento systém je určen pro snadné monitorování sítě pomocí přehledných grafů a tabulek. Pro získávání statistik o provozu na síti je ...
 • Webový systém pro účetní firmu 

  Svoboda, Radim
  Cílem této práce je vytvořit funkční prototyp informačního systému pro účetní firmu. Systém bude umět zaznamenávat provedené činnosti, pomocí nich vystavovat faktury a zjišťovat pomocí statistických údajů výkonnost zaměstnanců.
 • Windows Mobile - implementace nahrávání hovorů 

  Trávníček, Radim
  Tato práce si klade za cíl seznámení se s manipulací se zvukovým tokem v mobilních zařízeních pracujících s operačním systémem Windows Mobile a vytvoření aplikace nahrávající tento zvukový proud. Zaměřuje se především na ...
 • XMPP robot s rozhraním v přirozeném jazyce 

  Krygielová, Magdaléna
  V této práci je popsán XMPP robot komunikující v přirozeném jazyce. Jeho úkolem je vytvářet rozhraní pro různé služby, zejména pro vyhledávání vlakových a autobusových spojení. Tento robot umožňuje lidem používajícím síť ...
 • Zabezpečovací systém využívající GSM 

  Kramárik, Matúš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat zabezpečovací systém s mikrokontrolérem, který bude reagovat na narušení střeženého prostoru a přes připojený GSM mobilní telefon (GSM modul) upozorní vybrané osoby zasláním ...
 • Zátěžové testy v prostředí LAMP (linux/apache/mysql/php) 

  Král, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou zátěžových testů systému LAMP. Jsou v ní vysvětleny principy testování a popsány základní metodiky a programy pro provádění zátěžových testů.
 • Zobrazení mraků v reálném čase 

  Dostál, Radek
  Práce se zabývá algoritmy schopnými zobrazit mraky v reálném čase. Teoretická část popisuje fyzikální princip oblaků a seznamuje s vybranými metodami pro jejich modelování a vykreslování. Cílem praktické části je implementovat ...