Now showing items 342-351 of 351

 • XMPP robot s rozhraním v přirozeném jazyce 

  Krygielová, Magdaléna
  V této práci je popsán XMPP robot komunikující v přirozeném jazyce. Jeho úkolem je vytvářet rozhraní pro různé služby, zejména pro vyhledávání vlakových a autobusových spojení. Tento robot umožňuje lidem používajícím síť ...
 • Zabezpečovací systém využívající GSM 

  Kramárik, Matúš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat zabezpečovací systém s mikrokontrolérem, který bude reagovat na narušení střeženého prostoru a přes připojený GSM mobilní telefon (GSM modul) upozorní vybrané osoby zasláním ...
 • Zátěžové testy v prostředí LAMP (linux/apache/mysql/php) 

  Král, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou zátěžových testů systému LAMP. Jsou v ní vysvětleny principy testování a popsány základní metodiky a programy pro provádění zátěžových testů.
 • Zobrazení mraků v reálném čase 

  Dostál, Radek
  Práce se zabývá algoritmy schopnými zobrazit mraky v reálném čase. Teoretická část popisuje fyzikální princip oblaků a seznamuje s vybranými metodami pro jejich modelování a vykreslování. Cílem praktické části je implementovat ...
 • Zobrazení výškového profilu trasy na veřejném GISu 

  Doubal, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského skriptu pro GreaseMonkey (rozšíření pro Firefox), který umožňuje zobrazení výškového prifilu zadané trasy. Trasa je zadána za použití nástrojů veřejného ...
 • Zobrazování TMC událostí na PDA 

  Bukovina, Štefan
  Táto práce se zabývá spracováním RDSTMC udalostí v zařízeních s omezenými možnostmi. Popisuje vývoj systému RDS-TMC v průběhu let, kódování informací pomocí protokolu ALERT-C a rozebírá návrh aplikace. Implementace popisuje ...
 • Zobrazování TMC událostí na webu 

  Hora, Tomáš
  Tato práce popisuje návrh a realizaci systému pro zobrazení dopravních informací, vysílaných pomocí rádiových vln technologií RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel), na webových stránkách. Je zde také do ...
 • Zobrazování uživatelských výslovností pro elektronické slovníky 

  Pešán, Jan
  Tato bakalářská práce se pokouší nalézt nový směr vývoje v oblasti učebních schopností elektronických slovníků. V první části je uvedeno představení základní myšlenky možnosti učení výslovnosti pomocí vizualizace fonémů. ...
 • Zpracování češtiny v Pythonu 

  Novotný, Zdeněk
  V této práci jsou představeny některé způsoby zpracování českého jazyka. První část obsahuje obecný popis systému NLTK. Některé později zmíněné funkce byly inspirovány funkcemi ze systému NLTK. Jsou zde popsány funkce ...
 • Zpracovávání webových inzerátů v Ruby on Rails 

  Mrózek, Marian
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která agreguje pracovní inzeráty z inzertních serverů na internetu. V určitých časových intervalech stahuje inzeráty, zpracovává je a ukládá do databáze. Následně tyto inzeráty ...