Now showing items 1-1 of 1

  • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Canon A70 

    Řepa, Daniel
    Bakalářská práce se zabývá tvorbou simulátoru a trenažéru fotoaparátu Canon A70 a jeho manuálu. V textu práce je popsána problematika analýzy aplikace, volby technologie a realizace samotné aplikace. V závěrečné části je ...