Now showing items 1-1 of 1

  • I/O karta ovládaná pomocí SMS 

    Bachtík, Martin
    Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace univerzálního zařízení se vstupně výstupním charakterem. Zařízení detekuje podněty na několika vstupech a nastavuje několik výstupů. Uživatel ovládá zařízení pomocí zpráv ...