Now showing items 1-5 of 5

 • Dolování víceúrovňových asociačních pravidel 

  Nachtnebl, Viktor
  Obor získávání znalostí z dat je poměrně mladý a stále více se rozvíjí. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dolování víceúrovňových asociačních pravidel. Diskutovány jsou čtyři metody dolování těchto pravidel. ...
 • Metody předzpracování dat při získávání znalostí 

  Pokorný, Lubomír
  Práce se zabývá předzpracováním dat při získávání znalostí z databází. Konkrétně několika metodami diskretizace, doplňování chybějících hodnot a normalizace. V práci je vysvětlen postup při návrhu aplikace diskretizujicí ...
 • Nástroj pro extrakci textu z www stránky 

  Pohlídal, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi extrakce textu z webových stránek a jeho následným uložením do databázového systému MySQL. Jsou zde popsány jazyky a nástroje pro tvorbu webových stránek a vysvětleny rozdíly v ...
 • Výukový program pro demostraci principů indexování 

  Škurla, Ján
  Tématem této bakalářské práce je demonstrace jedné z metod indexování, a to B+ stromu pro předmět databázové systémy. Cílem bylo vytvoření výukového appletu, kterí má sloužit jak názorná ukázka vnitřní struktury B+ stromu ...
 • Webová aplikace pro tvorbu prezentací 

  Marada, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit webovou aplikaci pro správu snímků prezentace. Aplikace pracuje se snímky ve formátu HTML. Aplikace umožňuje na snímcích provádět operace úpravy obsahu, mazání, přesouvání a vytvářeních ...