Now showing items 1-1 of 1

  • Verifikace generického propojovacího systému pro FPGA 

    Bartoš, Václav
    Tato práce se zabývá návrhem, implementací a provedením simulační verifikace generického propojovacího systému pro čipy FPGA. Tento systém je součástí platformy NetCOPE vyvíjené v projektu Liberouter, v rámci něhož vznikla ...