Now showing items 1-1 of 1

  • Celulární automat v dynamickém prostředí 

    Bendl, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá metodou evoluce celulárního automatu schopného sebeopravy po poškození vlivem externího prostředí. Popisovaná metoda je založená na algoritmu celulárního programování a využívá i principů ...