Now showing items 1-10 of 10

 • Detekce obličejových rysů v obraze 

  Del Favero, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí obličeje a obličejových rysů v obraze. Zaměřuje se především na metodu, která využívá k detekci barevného modelu lidské kůže. Touto metodou nalezne všechny body odpovídající barvě ...
 • Houghova transformace pro detekci čar 

  Leikep, Bořek
  Tato práce se zabývá využitím Houghovi transformace pro detekci čar. Teoreticky se dotýká také detekce kružnic a složitějších útvarů. Cílem práce je zhodnotit implementaci detekce čar v jazyce C# na platformě Microsoft ...
 • Na něco ukaž a já ti řeknu, co to je 

  Dohnal, Jakub
  Tato práce se zabývá analýzou obrazu se zaměřením na detekci rukou a následné určení směru, kterým ruce ukazují. Práce je spojena s detekcí obličeje, detekcí barvy lidské kůže a trackováním objektů ve videu.
 • Průvodce konferencí 

  Viktorin, Petr
  Cílem této práce je seznámení se s~metodami získávání sémantických informací z textu. Je popsána ad hoc metoda pro zpracování programů konferencí a dvě metody odhadu podobnosti krátkých textů založené na formálním popisu. ...
 • Přenos 3D geometrie scény po síti 

  Rozehnal, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou přenosu trojrozměrných dat po síti a jejich následným vykreslením. Důraz je kladen na efektivitu přenosu, což je zajištěno implementací vlastního komunikačního protokolu fungujícího nad ...
 • SMART CAR: Automatická detekce vozidel 

  Burkot, Martin
  Tato bakalárská práce se venuje detekci pohybujících se vozidel v sekvenci obrázku. V úvodu je proveden strucný rozbor soucasných metod pro detekci vozidel a pohybu ve scéne obecne. V dalších kapitolách je navržena a popsána ...
 • SMART CAR: detekce dopravních značek 

  Brzoza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá známými postupy detekce dopravních značek ve video sekvenci. Z úvodu se věnuje jejich popsání a vytyčení hlavních výhod a nevýhod s ohledem na rychlost zpracování a přesnosti detekce. V ...
 • Systém pro správu outdoorových aktivit a víkendových akcí 

  Kmeť, Dušan
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro správu aktivit a víkendových akcí. Systém je schopen spojovánim aktivít vytvářet programy pro tréninky. Systém disponuje efektivním uživatelským rozhraním ...
 • Systém pro správu outdoorových aktivit a víkendových akcí 

  Hohn, Michal
  Bakalářská práce popisuje tvorbu dynamického uživatelského rozhraní pro systém správy outdoorových aktivit a víkendových akcí. Cílem je implementovat a ukázat, jak lze pomocí ASP.NET, JavaScriptového frameworku jQuery a ...
 • Webové rozhraní pro zpracování obrazu 

  Wollný, Pavel
  Práce pojednává o tvorbě webového rozhraní pro zpracování obrazu. Definuje základní požadavky na výslednou aplikaci. Zabývá se návrhem klientského rozhraní, serveru a jejich vzájemné komunikace. Následně se věnuje implementaci ...