Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro on-line průzkumy s využitím Business Intelligence 

    Bouček, Petr
    Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu umožňujícího provádění průzkumů veřejného mínění s možností využití nástrojů pro podporu rozhodování. V první části budou představeny technologie pro podporu rozhodování. ...