Now showing items 1-9 of 9

 • Diktovací systém - uživatelské rozhraní 

  Svoboda, Martin
  Pod pojmem diktovací systém chápeme software, který se skládá ze dvou hlavních částí. První částí je rozpoznávač pro rozpoznávání mluveného slova, druhou částí je uživatelské rozhraní pro interakci s uživatelem a zpracování ...
 • Harmonizace melodie 

  Vlasák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou harmonizací melodie. Implemetovaný systém využívá strojového učení, kdy se principy harmonie učí z databáze MIDI souborů. Vstupem tohoto systému mohou být jednohlasé skladby ve ...
 • Hudební improvizace 

  Angelov, Michael
  Bakalářská práce sa zabývá problematikou algoritmické kompozice hudby, zejména oblastí počítačem řízené hudební improvizace. V úvodních kapitolách je uveden přehled existujícich nástrojů a přístupů nejčastěji používaných ...
 • Informační technologie v psychologii 

  Hauserová, Markéta
  Práce se věnuje psychologické metodě Kreitlerových. Cílem této práce je tuhle metodu zautomatizovat pomocí počítače. Práce se zabývá rozebráním její jedné části a to dimenze významu. Je zde stručný popis počítačových ...
 • Modul do prohlížeče přednášek pro opravování výstupu rozpoznávače uživatelem 

  Srb, Pavel
  Jádrem práce je rozšíření prohlížeče o funkci opravy přepisů z rozpoznávače uživatelem, včetně vytvoření serveru, který přepisy skladuje a umožňuje jejich sdílení. V úvodu je zmíněna motivace pro práci s multimédii ve ...
 • Polymorfní kód v prostředí antivirových systémů 

  Rossa, Milan
  Práce se zabývá transformačními algoritmy polymorfních generátorů. Popisuje tvorbu polymorfního kódu a způsoby jeho detekce používané antivirovými systémy. V druhé části práce se analyzují konkrétní polymorfní generátory.
 • Tvorba hudby počítačem 

  Lanc, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou hudby počítačem, konkrétně využitím neuronových sítí pro generování melodií. Nejprve stručně mapuje současné přístupy ke generování hudby a charakteristiky některých užívaných typů neuronových sítí ...
 • XMPP robot s rozhraním v přirozeném jazyce 

  Krygielová, Magdaléna
  V této práci je popsán XMPP robot komunikující v přirozeném jazyce. Jeho úkolem je vytvářet rozhraní pro různé služby, zejména pro vyhledávání vlakových a autobusových spojení. Tento robot umožňuje lidem používajícím síť ...
 • Zobrazení výškového profilu trasy na veřejném GISu 

  Doubal, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského skriptu pro GreaseMonkey (rozšíření pro Firefox), který umožňuje zobrazení výškového prifilu zadané trasy. Trasa je zadána za použití nástrojů veřejného ...