Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Fiala, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řešení grafického intra s omezenou velikostí do 64kB. Obsahuje stručný úvod k OpenGL, rozebírá techniky a postupy, jak dosáhnout stanovené malé výsledné velikosti aplikace, od ...