Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční návrh obrazů tvořených L-systémy 

    Kovařík, Roman
    Tato práce pojednává o evolučním návrhu obrazů tvořených L-systémy. Vlastní návrh probíhá pomocí operátorů genetického programování. Ty jsou schopny pracovat s obrazem reprezentovaným ve formě syntaktického stromu. Ke ...
  • Grafické znázornění směrovacích algoritmů 

    Pokorný, Martin
    Cílem této bakalářské práce je znázornit síť, např. počítačů či procesorů, a komunikaci v této síti. Síť může být znázorněna jako různé topologie, které je možné ručně upravit. Rozestavění a propojení uzlů je uloženo v ...