Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce deště pomocí meteorologického radaru 

    Gerych, Petr
    Práce se zabývá krátkodobou predikcí deště. Jako vstupní data jsou využívány statické snímky z meteorologických radarů. Je zde popsán princip práce těchto radarů. Možné metody pro detekci objektu, registraci objektu, ...