Now showing items 1-1 of 1

  • Univerzální cizojazyčný slovník 

    Grim, Ondřej
    Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního cizojazyčného slovníku - to znamená aplikace, která umožní překlad mezi dvěma libovolnými jazyky, které se nacházejí v přiložené databázi. Seznamuje ...