Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro podporu počítačového vidění 

    Harvánek, Martin
    Práce se zabývá detekcí a sledováním narušitele ve scéně. Za narušitele je považován jakýkoliv pohyb ve scéně. Pro detekci pohybu jsou použity rozdílové snímky a pro sledování je využita metoda optického toku. Metody jsou ...