Now showing items 1-4 of 4

 • Pokročilé renderovací techniky v OpenGL 2.0 

  Salajka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá interaktivní počítačovou grafikou na programovatelném hardware. Na příkladech ukazuje možnosti využití shaderů pro tvorbu grafických efektů. Vysvětluje použití knihovny OpenGL a jazyka GLSL pro jejich ...
 • Programovatelné shadery v OpenGL 

  Radil, Přemek
  V dnešní době se OpenGL používá převážně pro tvorbu počítačových her, CAD programů, aplikací virtuální reality, leteckých simulací či vědeckotechnických vizualizací. Tato bakalářská práce se zabýva tvorbou shaderů v jazyce ...
 • Ray-tracing s využitím SSE 

  Skoták, Jakub
  Metoda Ray-tracingu je jedna z realistických metod počítačové visualizace. Tato metoda je vysoce výpočetně náročná a neexistuje pro ni hardwarový akcelerátor. Tato práce popisuje urychlení ray tracingu za použití instrukčního ...
 • Vertex/Pixel shadery v realtime renderingu 

  Ligmajer, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá vertex a pixel shadery. Jejich vznikem, jak fungují a jakým programovacím jazykem se dají implementovat. Součástí této práce je i tutoriál, který popisuje teorii a implementaci tří mnou ...