Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Hejl, Zdeněk
    Práce popisuje hlavní části implementace grafického intra s omezenou velikostí. Popsány jsou použité minimalistické techniky a způsob procedurální výroby textur a jednoduchých i složitých 3D objektů. Dále jsou vysvětleny ...