Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání ručně psaných číslic 

    Hekrdla, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznání ručně psaných číslic metodou rozhodovacích stromů. Popisuje princip metody, využití databáze NIST (Národní institut standardů a technologie) pro účely učení algoritmu, ...