Now showing items 1-1 of 1

  • HTTP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

    Jóba, István
    Cílem bakalářské práce je implementovat protokol HTTP pro výukovou platformu FITkit. Po představení FITkitu a jeho částí se práce zaměřuje na implementační detaily protokolu HTTP, jako jsou jeho verze, základy komunikace, ...