Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza nástrojů pro zobrazování struktury proteinů 

  Klemšová, Jarmila
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů pro prohlížení struktury proteinů. Pojednává o struktuře proteinů, databázích stuktur proteinů a formátu dat v nich uložených. Dále popisuje vybrané prohlížecí nástroje a skripty pro ...
 • Sestavování fragmentů DNA 

  Paulenda, Ján
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou sestavování fragmentů DNA. Problém je převeden na problém sestrojení nejkratšího superřetězce. V rámci teoretického řešení jsou popsány různé sestavovací techniky a metody porovnávání ...
 • Srovnání současných open source redakčních systémů 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáním open source redakčních systémů. V úvodních kapitolách se nachází seznámení s redakčním systémem jako takovým a jsou uvedeny vybrané systémy - Drupal, Joomla! a WordPress. Ve všech je implementován ...
 • Systém pro on-line průzkumy s využitím Business Intelligence 

  Bouček, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu umožňujícího provádění průzkumů veřejného mínění s možností využití nástrojů pro podporu rozhodování. V první části budou představeny technologie pro podporu rozhodování. ...
 • Vícejazyčný fakturační systém malé firmy 

  Bondra, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce ja navrhnúť a implementovať viacjazyčný fakturačný systém určený pre malé firmy alebo živnostníkov. Systém by mal umožňovať efektívnu evidenciu fakturačných dokladov s nadväznosťou na skladové ...
 • Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu 

  Matějíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se pohybuje v oblasti bioinformatiky a zabývá se problematikou získávání atributů proteinů užitečných pro předpověď vlivu mutace na jejich funkci. Práce má především za cíl vytvořit uživatelsky ...
 • Vývoj meta-serveru pro předpověď vlivu mutací na funkci proteinu 

  Lisák, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat, konkrétně předpovědí vlivu mutací na funkci proteinů z jejich sekvence a terciární struktury. V teoretickém úvodu práce shrnuje základy genetiky a bioinformatiky. ...