Now showing items 1-1 of 1

  • Monitoring hybridní síťové infrastruktury 

    Janda, Martin
    Tato bakalářská práce se věnuje vývoji univerzálního monitorovacího systému zařízení v hybridní síti pro společnost SELF servis. Systém slouží k ověření dostupnosti pomocí ICMP-paketů a ke sledování hodnot s využitím SNMP ...