Now showing items 1-1 of 1

  • GUI designer webových formulářů 

    Janošík, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro tvorbu webových formulářů. Pro tvorbu webového formuláře je potřeba znát alespoň tyto programovací jazyky: HTML, CSS, JavaScript a PHP. Z toho lze usoudit, že ...