Now showing items 1-7 of 7

 • Celulární automat v dynamickém prostředí 

  Bendl, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou evoluce celulárního automatu schopného sebeopravy po poškození vlivem externího prostředí. Popisovaná metoda je založená na algoritmu celulárního programování a využívá i principů ...
 • Evoluční návrh obrazů tvořených L-systémy 

  Kovařík, Roman
  Tato práce pojednává o evolučním návrhu obrazů tvořených L-systémy. Vlastní návrh probíhá pomocí operátorů genetického programování. Ty jsou schopny pracovat s obrazem reprezentovaným ve formě syntaktického stromu. Ke ...
 • Grafické znázornění směrovacích algoritmů 

  Pokorný, Martin
  Cílem této bakalářské práce je znázornit síť, např. počítačů či procesorů, a komunikaci v této síti. Síť může být znázorněna jako různé topologie, které je možné ručně upravit. Rozestavění a propojení uzlů je uloženo v ...
 • Problém obchodního cestujícího - paralelní řešení na SMP (OpenMP) 

  Hruška, Michal
  Práce porovná sériové a paralelní postupy řešení problému obchodního cestujícího. Používá některé známé heuristiky, které byly testovány po dobu několika desítek hodin. Algoritmy jsou porovnávány časovou a paměťovou ...
 • Problém obchodního cestujícího - paralelní řešení na SMP (vlákna) 

  Weigner, Martin
  Práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího. Problém je řešen nejprve sériovým přístupem na čtyřech algoritmech, aby byly posléze vybrány dva, které jsou převedeny do paralelního provedení. V závěru jsou shrnuty ...
 • Testování paměti na architektuře SGI/MIPS 

  Rydlo, Karol
  Moje bakalářská práce se zabývá zprovozněním a vytvořením vlastních testů paměti na grafických stanicích SGI O2, což sebou přináší seznámení se s architekturou procesorů MIPS a pokouší se najít ideální prostředí pro provádění ...
 • Využití grafického adaptéru pro obecné výpočty 

  Krézek, Vladimír
  Bakalářská práce pojednává o využití grafického adaptéru (GPU) pro obecné výpočty jinak zpracovávané na procesoru (CPU). Zabývá se knihovnami, které pro tento účel lze využít a to především architekturou nVidia CUDA.