Now showing items 1-1 of 1

  • Sociální síť s prvky sémantického webu 

    Jedličková, Jana
    Tato práce se zabývá internetovými sociálními sítěmi a trendy v aktuálním vývoji sémantického webu. Popisuje vývoj webové aplikace - komunitního portálu, vystavěného na PHP. Aplikace obsahuje moduly pro prezentaci organizací ...