Now showing items 1-7 of 7

 • Mimika lidské tváře 

  Melicher, Alexander
  Bakalářska práce se zaměřuje na simulaci mimiky lidské tváře, která se v současnosti využíva ve velkém rozsahu při vývoji počítačových her a animovaných filmů. Úkolem práce bylo vytvořiť 3D model v grafickém open-source ...
 • Možnosti optimalizace výkonu LAMP (linux/apache/mysql/php) 

  Lamoš, Igor
  Cílem práce bylo shrnout a ověřit nejzásadnější faktory ovlivňující výkon operačního systému Linux, webového serveru Apache, databázového serveru MySQL a PHP. Práce obsahuje důležité nastavení a jejich popis pro každou ...
 • Online souborový manažer 

  Švec, Michal
  Práce popisuje návrh a implementaci dvoupanelového souborového manažera s oddělenou klientskou a serverovou částí.
 • Porovnání časové a paměťové náročnosti různých konstrukcí v jazyce Python 

  Votroubek, Jan
  Programovací jazyk Python pod svojí jednoduchostí skrývá místa, na kterých je snadné udělat chybu. V této práci budou taková místa ukázana a konfrontována s efektivnějším přístupem. Bude jasně demonstrován rozdíl ve výkonu ...
 • Průlet nad planetou v reálném čase 

  Pospíšil, Petr
  Tato práce se zabývá 3D zobrazením povrchu planety Země v reálném čase. Podstatná část se věnuje přípravě rozsáhlých zdrojových dat (výškové mapy a textury Země) a jejich efektivnímu načítání z harddisku přímo do paměti ...
 • Systém pro správu outdoorových aktivit a víkendových akcí 

  Hohn, Michal
  Bakalářská práce popisuje tvorbu dynamického uživatelského rozhraní pro systém správy outdoorových aktivit a víkendových akcí. Cílem je implementovat a ukázat, jak lze pomocí ASP.NET, JavaScriptového frameworku jQuery a ...
 • Webové rozhraní pro zpracování obrazu 

  Wollný, Pavel
  Práce pojednává o tvorbě webového rozhraní pro zpracování obrazu. Definuje základní požadavky na výslednou aplikaci. Zabývá se návrhem klientského rozhraní, serveru a jejich vzájemné komunikace. Následně se věnuje implementaci ...