Now showing items 1-1 of 1

  • Realistické zobrazení krajiny v počítačových hrách 

    Jozefov, David
    Tato bakalářská práce se zabývá základy vykreslování krajiny v počítačových hrách. Vysvětluje základní principy tvorby počítačové grafiky a jednotlivě implementaci tří částí krajiny - terénu, vodní hladiny a oblohy. ...