Now showing items 1-1 of 1

  • Animace algoritmů v prostředí Flash 

    Malčík, Dominik
    Hlavním cílem této práce je prodiskutovat a demonstrovat možnosti animace algortimů v rámci platformy Adobe Flash. Pro uvedení do problematiky je vypracován přehled technologií RIA včetně stručného zhodnocení celé oblasti. ...