Now showing items 1-1 of 1

  • Charakteristiky 2D textur 

    Pasáček, Václav
    Protože je textura objektu velice cenná informace pro počítačové vidění, je důležité ji nějakým způsobem popsat. K tomu slouží texturní příznaky. Optimální výběr příznaků je důležitý pro rozpoznávání textur. V této práci ...