Now showing items 1-1 of 1

  • Sestavování fragmentů DNA 

    Paulenda, Ján
    Bakalářská práce se zaobírá problematikou sestavování fragmentů DNA. Problém je převeden na problém sestrojení nejkratšího superřetězce. V rámci teoretického řešení jsou popsány různé sestavovací techniky a metody porovnávání ...