Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptivní intranetový portál 

    Pavlíček, Jan
    Tato práce se zabývá analýzou potřeb společnosti ADDURRE s.r.o. Společnost potřebuje seskupovat a jednoduše manipulovat s daty potřebnými k chodu firmy. Této analýzy bude dále využito při návrhu řešení a následné implementaci ...