Now showing items 1-1 of 1

  • Umělá inteligence v moderních počítačových hrách 

    Pavliska, Jiří
    Obsahem této bakalářské práce je návrh umělé inteligence pro moderní počítačovou hru. Snažím se seznámit čtenáře se samotným pojmem umělá inteligence. Uvádím popis prvků a technik používaných při tvorbě chování postav ...